Vítejte na stránkách společnosti ISES

Společnost ISES, s.r.o. nabízí odborné služby v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany přírody a ovzduší. V současnosti pomáháme realizovat opatření vedoucí ke zlepšení kvality ochrany prostředí celé řadě subjektů působících na území našeho státu.

Naší prioritou je vysoká kvalita a profesionalita poskytovaných služeb a především spokojený zákazník. Nabízíme Vám kvalifikované odborníky a zkušenosti získané za více než 20 let působení na trhu. Za kvalitu a profesionalitu našich služeb se můžeme zaručit.

Kvalitu našich služeb dokládá nejen množství realizovaných zakázek, ale hlavně spokojenost našich klientů.

  • Nová výzva na projekty v OPŽP

    V rámci OPŽP je v současné době otevřena výzva v oblasti prevence vzniku odpadů, kde je na tyto projekty alokováno 500 mil. Kč.

  • Omezení jednorázových plastových výrobků

    Jednorázové nádobí na jedno použití a další plastové výrobky na jedno použití v České republice končí. Nově schválený zákon zahrnuje hned několik typů opatření – od úplného zákazu výrobků, přes omezení jejich spotřeby až po povinné příspěvky výrobců na úklid obcí a měst. Nová legislativa vstoupila v účinnost 1. října 2022.

  • Novelizace zákona o zadávání veřejných zakázek

    Novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), která nabyla účinnost od 1. 9. 2022 reaguje na aktuálně probíhající válečný konflikt na Ukrajině a s ním související sankce proti Rusku a Bělorusku.

 

Archív projektů

Aktuality

11.10.2022

Nastal astronomický podzim

Astronomické léto v letošním roce skončilo a podzim začal 23. září 2022 v 03:03:41h.

22.4.2021

51. Den Země

Na dnešek připadá každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí a to Den Země. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970

12.3.2021

Podání souhrnné provozní evidence za rok 2020 – ochrana ovzduší

Souhrnná provozní evidence za rok 2020 v oblasti životního prostředí, musí být podáno nejpozději do 31. března 2021.